01

Ağu

7251 Sayılı Kanun ile HMK’da, TTK’da ve TKHK’da Değişiklikler Yapıldı

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında 7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 28.07.2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu başta olmak üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve diğer kanunlarda önemli değişiklikler gerçekleştirildi.   6100 Sayılı […]

Muhasebecilik Vekalet İlişkisi Niteliğinde Olduğundan Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu

Mahkeme: Yargıtay 13. HD Esas: 2016/29003 Karar: 2019/9214 Tarih: 01.10.2019 Özet: Dava, muhasebe/mali müşavirlik sözleşmesine dayalı başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Muhasebecilik, vekalet ilişkisi niteliğinde olup, Kanun’un 3/1-l. maddesi gereğince taraflar arasındaki hukuki ilişkinin tüketici işlemi olduğunun kabulü gerekir. Bu itibarla uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmakla Tüketici Mahkemesi görevlidir. Görev konusu kamu düzenine[…]