13

Eyl

AYM; FETÖ/PDY Üyeliği Nedeniyle Tutuklamalara İhlal Kararı Verdi

11 Eylül 2019 tarihli ve 30885 sayılı Resmi Gazete’de Anayasa Mahkemesi’nin 3/7/2019 tarihli Mustafa Akay ve E.A. kararları ile 17/7/2019 tarihli Ali Aktaş ve Bekir Mustafa Yılmaz kararları yayınlandı. FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanan ve tutuklamaların hukuki olmadığı gerekçesiyle kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiği iddia eden başvurucuların Anayasa’nın 19. maddesindeki haklarının ihlal edildiğine ilişkin […]

24

Tem

AYM; OHAL Döneminde Tutukluluğa İtirazın 44 Günde İncelenmesini Makul Buldu

23 Temmuz 2019 tarihli ve 30840 sayılı Resmi Gazete’de Anayasa Mahkemesi’nin 2017/14716 başvurulu numaralı ve 29.05.2019 tarihli bireysel başvuru kararı yayınlandı. Tutukluluğun devamı kararına yönelik itirazın geç değerlendirilmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin başvuruda, AYM tarafından ihlal kararı verilmedi. Başvuru tarafından tutukluluğun devamına dair karara yapılan itirazın kanunda öngörülen süreye riayet edilmeden sonuçlandırıldığı[…]

26

Eyl

Anayasa 19-Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı Kapsamında Anayasa Mahkemesi’ne Yapılan Bireysel Başvuruların İncelenmesi

GİRİŞ “Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı”, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 19. maddesinde ve “özgürlük ve güvenlik hakkı”, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesinde düzenlenmiştir. Çalışmamızda; Anayasa’nın 19. maddesinde düzenlenen kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı kapsamında Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurulara istinaden, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararlarda ilgili hakkın ne şekilde somutlaştırıldığı incelenecektir.   Genel Olarak Kişi[…]