Ulusal Bayram-Genel Tatil Günlerinde 1 Saat Dahi Çalışılsa Tam Yevmiyeye Hak Kazanılacağı

Mahkeme: Yargıtay 9. HD Esas: 2016/20521 Karar: 2020/6790 Tarih: 01.07.2020 Özet: İş Kanunu’nun 47. maddesindeki açık düzenleme karşısında ulusal bayram genel tatillerde çalıştığı anlaşılan davacının çalıştığı her bir ulusal bayram genel tatil günü için ilave 1 yevmiyeye (aylık maktu ücret/30) daha hak kazandığı gözden kaçırılarak hesaplamanın çalışılan saat üzerinden yapılması hatalıdır. İşçi ulusal bayram-genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye […]