Üç Poşet İçinde 1241 Gram Esrar Bulunduran Sanığın Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunu İşlediği

Mahkeme: Yargıtay 20. CD Esas: 2017/1400 Karar: 2019/7580 Tarih: 25.12.2019 Özet: 3 ayrı poşet içerisinde net 1241,3 gram esrar ele geçirildiği anlaşılmakta olup, istihbari bilginin içeriği, oluş, ele geçen maddenin miktarı dikkate alınarak sanığın eyleminin bir bütün olarak uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu oluşturduğu gözetilmeden “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçundan hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme : İZMİR 4. Ağır Ceza […]

Sanığın Evinde Ele Geçirilen 60 Adet MDMA’nın Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçunu Oluşturduğu

Mahkeme: Yargıtay 20. CD Esas: 2018/2543 Karar: 2019/3405 Tarih: 30.05.2019 Özet: Sanığın evinde yapılan arama sonucu ele geçirilen 60 adet MDMA içeren tableti kullanma dışında bir amaç için bulundurduğuna ilişkin tanık Nesrin’in soruşturma aşamasından itibaren döndüğü soyut beyanı dışında yeterli delil elde edilemediği, sanığın eyleminin bu haliyle kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu gözetilmeden uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan[…]

Önleme Araması Kararı İle Üst Araması Yapılamayacağı ve İç Çamaşırlarının Aranamayacağı

Mahkeme: Yargıtay 20. CD Esas: 2015/15890 Karar: 2019/1726 Tarih: 20.03.2019 Özet: Önleme arama kararına dayanılarak sanıkların iç çamaşırının aranamayacağı göz önüne alınarak sanıkların üst aramasına ilişkin olarak CMK’nın 116, 117 ve 119. maddelerine uygun şekilde “adlî arama kararı” alınmadan, sanıkların üzerinde arama yapılması hukuka aykırıdır. Bu arama sonucu bulunan uyuşturucu madde ise hem “suçun maddî konusu” hem de “suçun delili” olup hukuka aykırı yöntemle[…]