Çalışma Alanları

Borçlar Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Sağlık Hukuku

Ceza Hukuku

Kişisel Veriler

Ticaret Hukuku

Danışmanlık & Dava Takibi

Medeni Hukuk

Yabancılar Hukuku (İkamet/Çalışma izinleri ve Vatandaşlık İşlemleri)