26

Eyl

AİHM, AYM, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi İçtihatları Uyarınca Evli Kadının Sadece Kendi Soyadını Kullanabilir

Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesi gereğince evlenen kadın, kocasının soyadını almaktadır ve evlendirme memuruna veya nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuru ile kocasının soyadının önünde önceki soyadını da kullanabilmektedir. Evlenen kadın, kocasının soyadını kullanmak zorunda değildir ancak TMK 187 uyarınca kadının sadece kendi soyadını kullanabilmesi için dava açması gerekmektedir. Bu dava, aile mahkemesinde veya bulunulan yerde aile mahkemesi […]

26

Eyl

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı Olaylarına İlişkin Dört Bireysel Başvuru Hakkında Karar Verdi

04.07.2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmi Gazete’de Gezi Parkı olaylarına ilişkin dört AYM bireysel başvuru kararı yayımlandı. Kararların özetlerine ve kararlara aşağıda belirtilen linklerden ulaşılabilir. 2014/5218 başvuru numaralı ve 19.04.2018 tarihli Özge Özgürengin başvurusunda; Gezi Parkı olayları sırasında polisin güç kullanması sonucu meydana gelen yaralamaya ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesinin insanlık dışı muamele teşkil ettiğine,[…]