30

Nis

Çeklerin İbraz Süreleri ve Kambiyo Takipleri Hakkında Geçici Düzenleme Yapıldı

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanunun 15. maddesi ile 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a Geçici Madde 3 eklenmiştir. Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar hak kayıplarının önlenmesi için düzenlenen geçici maddenin detayları ise şu şekilde: İbraz […]

01

Ara

AYM; Özel Okulların Mallarının Haczi İle İlgili Karar Verdi

1 Aralık 2020 tarihli ve 31321 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2019/59 Esas, 2020/61 Karar ve 22.10.2020 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı ile 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’na 7141 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen 362/a maddesi iptal edildi. İstanbul 3. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından itiraz yoluna başvurulması ile AYM tarafından İİK’nın “Özel okullar ile özel öğrenci yurt ve benzeri[…]

30

Nis

Yargı Alanındaki Durma Süresi 15 Haziran 2020’ye Kadar Uzatıldı

30 Nisan 2020 tarihli ve 31114 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 29 Nisan 2020 tarihli ve 2480 sayılı Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar ile 7226 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesinin 1. fıkrasındaki durma süresi (30 Nisan 2020), salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek üzere 15 Haizran[…]