06

Şub

İkamet İzni İşlemlerinin Yürütülmesine Dair Yetkili Aracı Kurumlar Yönetmeliği Yayınlandı

6 Şubat 2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmi Gazete’de İkamet İzni İşlemlerinin Yürütülmesine Dair Yetkili Aracı Kurumlar Yönetmeliği yayınlandı. Yönetmelik, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yapılacak ikamet izni başvurularıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere yetkilendirilecek aracı kurumların nitelikleri, yetkilendirilmesi, görev ve yükümlülükleri, denetlenmesi, hizmet bedeli, hizmet bedeli payının genel bütçeye aktarılması ile yetki belgesinin […]

10

Ara

How To Apply To Residence Permit?

Law on Foreigners and International Protection No. 6458 is the primary regulation for foreigners who want to stay in Turkey. Foreigners must have residence permit if they do not have a visa with valid term or complete the maxium residence period for their own country. It is essential to know that which procedure and legal arrangaments will[…]

12

Kas

Dört Ülke Vatandaşlarının Türkiye’de Vizesiz Olarak Kalabilecekleri Süreler Uzatıldı

11.11.2018 tarihli ve 30592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 326 ve 327 sayılı Cumhurbaşkanı kararları gereğince dört ülke ile olan vize muafiyeti genişletildi. 326 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 12 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi Libya vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün süreli turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandı. 327[…]