16

Mar

Basit Yargılama Usulünün 1.1.2020 İtibariyle Hükme Bağlanmış Dosyalarda Uygulanmayacağına Dair Düzenleme AYM Tarafından İptal Edildi

16 Mart 2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmi Gazete’de 2020/81 Esas, 2021/4 Karar ve 14.01.2021 Tarihli Anayasa Mahkemesi kararı yayınlandı. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na 7188 sayılı Kanun’un 31. maddesiyle eklenen geçici 5. maddenin (d) bendinin “1/1/2020 tarihi itibariyle … hükme bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda … basit yargılama usulü uygulanamaz.” bölümünün Anayasa’nın 10. ve 38. maddelerine aykırılığı […]

01

Ara

AYM; Özel Okulların Mallarının Haczi İle İlgili Karar Verdi

1 Aralık 2020 tarihli ve 31321 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2019/59 Esas, 2020/61 Karar ve 22.10.2020 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı ile 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’na 7141 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen 362/a maddesi iptal edildi. İstanbul 3. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından itiraz yoluna başvurulması ile AYM tarafından İİK’nın “Özel okullar ile özel öğrenci yurt ve benzeri[…]

18

Kas

AYM; Şehirlerarası Karayollarında Gösteri Yürüyüşü Yasağına İlişkin Hükmü İptal Etti

18 Kasım 2020 tarihli ve 31308 sayılı Resmi Gazete’de 2020/12 Esas, 2020/46 Karar sayılı ve 10.09.2020 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı yayınlandı. Manisa 1. İdare Mahkemesi tarafından itiraz yoluna başvurulması ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun “Yasak Yerler” başlıklı 22. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “…ve şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşü düzenlenemez.”  ibaresinin Anayasa’nın 13., 26. ve 34.[…]