01

Oca

2019 Yılı CMK, Arabuluculuk ve Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifeleri Yayınlandı ve İmar Barışı Başvuru Süresi Altı Ay Daha Uzatıldı

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete’de önemli birçok düzenleme yer aldı. Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2019 Yılı Tarifesi’ne, 2019 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi’ne ve 2019 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi’ne ilişkin Adalet Bakanlığı tebliğleri yayınlandı. Türk Patent ve Kurumu’nca 2019 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ […]

31

Eki

İmar Barışı Başvuruları 31.12.2018’e Kadar Uzatıldı

31 Ekim 2018 tarihli 30581 sayılı Resmi Gazete’de 257 sayılı Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. 31/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresinin 31/12/2018 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesi uyarınca yapılacak başvurular, 31.12.2018 tarihine kadar uzatıldı. “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul[…]