30

Nis

Yargı Alanındaki Durma Süresi 15 Haziran 2020’ye Kadar Uzatıldı

30 Nisan 2020 tarihli ve 31114 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 29 Nisan 2020 tarihli ve 2480 sayılı Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar ile 7226 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesinin 1. fıkrasındaki durma süresi (30 Nisan 2020), salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek üzere 15 Haizran […]

20

Nis

Sağlıkta Şiddet Yasası Olarak Bilinen 7243 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayınlandı

17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de 7243 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlandı. Kanunda yer alan en önemli düzenleme,  28. madde ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen fıkralar ile gerçekleştirildi. Yeni düzenleme ile kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık[…]

18

Nis

7244 Sayılı Torba Kanun Resmi Gazete’de Yayınlandı

17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlandı. Koronavirüs pandemisine ilişkin yeni tedbirler kapsamında birçok kanunda değişiklik yapıldı ancak en önemli değişiklikler, 4777 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu’nda gerçekleştirildi. Kanunun[…]