20

Haz

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Resmi Gazete’de Yayınlandı

18 Haziran 2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete’de 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu yayınlandı. Genel hatlarıyla bekçilerin görevlerini, yetkilerini ve sorumluluklarını düzenleyen kanun, 18 maddeden ibaret. Bekçilerin çalışma usul ve esasları, meslek içi eğitim, giyecekleri kıyafet ve görevde kullanacakları teçhizatlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar yönetmelikle belirlenecek. Kanunun en dikkat çekici düzenlemeleri bekçilere durdurma […]

01

May

AYM tarafından 7072 sayılı Kanun’da Yer Alan 3 Önemli KHK Maddesi İptal Edildi

30 Nisan 2020 tarihli ve 31114 sayılı Resmi Gazete’de Anayasa Mahkemesi’nin 19.04.2020 tarihli 2018/91 Esas ve 2020/10 Karar sayılı kararı yayınlandı. 01.02.2018 tarihli 7072 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un birçok maddesinin Anayasa’nın başlangıç hükümleri ile birçok maddesine aykırı olduğu iddiasıyla 116 TBMM üyesi tarfından iptal davası[…]

15

Nis

11 Kanunda Değişiklik Yapan 7242 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayınlandı

15 Nisan 2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete’de 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlandı. Yeni düzenleme ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un yanı sıra birçok farklı kanunda da değişiklik yapıldı. Ceza infaz kurumlarında bulunan binlerce hükümlünün tahliye edilmesini sağlayacak şekilde koşullu salıverilme ve[…]