Yenilenen Döneme İlişkin Kefilin Sorumlu Olduğu Sürenin ve Kira Bedeli Miktarının Açıkça Belirtilmesi Gerektiği

Mahkeme: Yargıtay 8. HD Esas: 2018/9388 Karar: 2018/12781 Tarih: 16.05.2018   Özet: Müteselsil kefillerin sorumluluğu kira sözleşmesinde belirtilen süre için geçerlidir. Yenilenen dönemlerde de sorumlu tutulabilmesi için kefalet süresi ile kefil olunan miktarın açıkça kararlaştırılması gerekmektedir. Davacının dayandığı kira sözleşmesinde uzayan dönem için kefilin sorumlu olduğu süre ve kefalet miktarı açıkça kararlaştırılmadığına göre, yenilenen döneme ait kira parasından kefilin sorumlu tutulması doğru […]

16

Ağu

Kiracının Yazılı Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Tahliyesi

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda kiracıların tahliyesinin istenebileceği sebepler sayılmış olup, bunlardan bir tanesi de kiracının vermiş olduğu yazılı tahliye taahhüdü nedeniyle tahliye edilmesidir. Türk Borçlar Kanunu m. 352/1 düzenlemesine göre; “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstendiği halde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir[…]

26

Mar

Koronavirüs Tedbirlerini İçeren 7226 Sayılı Yasa Resmi Gazete’de Yayınlandı

26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de koronavirüs ile mücadele hususunda tedbirlerin de yer aldığı 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlandı. Koronavirüs ile ilgili önemli düzenlemeler şu şekilde: Kısa Çalışma Ödeneği: Kanun’un 41 . maddesiyle 4447 sayılı Kanun’a geçici madde eklenmiştir. Buna göre; 30.06.2020 tarihine kadar geçerli olacak şekilde kısa[…]