Kıdem Tazminatı Gibi Bazı Alacakların Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılamayacağı Ancak Yargıtay 9. HD’nin Önceki Görüşüne Güvenilerek Açılan Davanın Usulden Reddedilemeyeceği

Mahkeme: Yargıtay 9. HD Esas: 2016/30832 Karar: 2020/14692 Tarih: 04.11.2020 Özet: Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti ve ücret alacakları işçi tarafından bilinmekle kural olarak belirsiz alacak davasına konu edilmez. Ancak hesabın unsurları olan sosyal hakların (ayni olarak sağlanan yemek yardımı gibi) miktarının belirlenmesi işveren tarafından sunulacak belgelere göre belirlenecek ise, kıdem ve ihbar tazminatı belirsiz alacak davasına konu edilebilir. Somut […]

10

Ağu

Bedelli Askerlikte Kıdem Tazminatı Bakımından Son Durum Nedir?

7146 Sayılı Kanun ile yapılan bedelli askerlik düzenlemesinden yararlananların kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmayacağı hususunda ciddi hukuki tartışmalar vardı. Ancak bölge adliye mahkemeleri tarafından verilen kıdem tazminatına hak kazanılması gerektiğine ilişkin kararlar verilmeye başlandı. Düzenlemeden yararlananların kıdem tazminatına hak kazanmaları gerektiğine ilişkin kanaatimi “Bedelli Askerlik Yapanlar Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilir Mi?” başlıklı yazımda belirtmiştim.   İş mahkemelerinde[…]

08

Mar

İstanbul ve Konya İstinaf Mahkemeleri Bedelli Askerlik Yapan İşçilerin Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağına İlişkin Karar Verdi

7146 Sayılı Kanun ile yapılan bedelli askerlik düzenlemesinden yararlananların kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmayacağı hususundaki hukuki tartışmalara yer vererek düzenlemeden yararlananların kıdem tazminatına hak kazanmaları gerektiğine ilişkin kanaatimi “Bedelli Askerlik Yapanlar Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilir Mi?” ve “Bedelli Askerlikte Kıdem Tazminatı Bakımından Son Durum Nedir?” başlıklı yazılarımda belirtmiştim.  Yerel mahkemelerden çıkan farklı kararlarından ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi 8.[…]