18

Kas

AYM; Şehirlerarası Karayollarında Gösteri Yürüyüşü Yasağına İlişkin Hükmü İptal Etti

18 Kasım 2020 tarihli ve 31308 sayılı Resmi Gazete’de 2020/12 Esas, 2020/46 Karar sayılı ve 10.09.2020 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı yayınlandı. Manisa 1. İdare Mahkemesi tarafından itiraz yoluna başvurulması ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun “Yasak Yerler” başlıklı 22. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “…ve şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşü düzenlenemez.”  ibaresinin Anayasa’nın 13., 26. ve 34. […]

11

Kas

YİBHGK, Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti Kararları Hakkında Karar Verdi

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun 2019/4 Esas ve 2020/1 Karar sayılı ve 19.06.2020 tarihli kararı, 11 Kasım 2020 tarihli ve 31301 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ile Yargıtay 17. Hukuk Dairesi arasındaki içtihat aykırılığının giderilmesi için içtihatların birleştirilmesi yoluna gidilmesi gerektiği kabul edilerek konu, YİBHGK tarafından incelendi. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesi[…]

Çalışma Gün ve Saatlerini Kendisi Belirlemeyen ve Talimat Alan Yöneticinin Fazla Mesai Ücreti Talep Edebileceği

Mahkeme: Yargıtay 9. HD Esas: 2016/30099 Karar: 2020/14677 Tarih: 04.11.2020 Özet: Davacıyla aynı yerde görev yapan ve davacıya talimat veren bir başka yönetici ya da şirket ortağı bulunup bulunmadığı, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirleyip belirmediği hususlarının araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır.   MAHKEMESİ: İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen[…]