02

Eki

Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV %8’e İndi

2 Ekim 2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1594 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile bazı avukatlık hizmetlerine uygulanacak KDV oranı %18’den %8’e indirildi. Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra […]

30

Tem

Seri Davalarda Hükmedilecek Avukatlık Ücreti Değişti

30 Temmuz 2019 tarihli ve 30847 sayılı Resmi Gazete’de Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife yayınlandı. Yayınlanan tarife ile 30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 22. maddesinin 1. fıkrası değiştirildi. Seri davalarda hükmedilecek avukatlık ücretine ilişkin yeni düzenleme şöyle: “İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava[…]

20

May

AYM; Karşı Vekalet Ücretinin Avukata Ait Olmasına İlişkin Hükmü Anayasa’ya Aykırı Bulmadı

16 Mayıs 2019 tarihli ve 30776 sayılı Resmi Gazete’de, Anayasa Mahkemesi’nin 2017/154 E., 2019/18 K. ve 10.04.2019 tarihli kararı yayınlandı. İtiraz yoluna başvuran Söke 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 4667 sayılı Kanunu’nun 77. maddesiyle değiştirilen 164. maddesinin 5. fıkrasının 1. cümlesinin Anayasa’ya 10., 36. ve 48. maddelerine aykırılığı nedeniyle söz konusu hükmün iptali[…]