30

Kas

AYM; 7070 Sayılı Kanun’da Yer Alan Bazı OHAL Düzenlemelerini İptal Etti

29 Kasım 2019 Tarihli ve 30963 Sayılı Resmi Gazete’de Anayasa Mahkemesi’nin 2018/73 Esas, 2019/65 Karar ve 24/7/2019 Tarihli kararı yayınlandı. 117 TBMM üyesi tarafından 7070 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun’un bazı maddelerinin iptali talebiyle açılan davada; AYM tarafından bazı maddelerinin iptali talebinin reddine, bazılarının ise kabulüne karar verildi. CMK’nın 149. maddesinin 2. […]

25

Eki

Yargı Reformu Strateji Belgesi Kapsamında CMK ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan 1. yargı paketine ilişkin düzenlemeleri içeren Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 24 Ekim 2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmi Gazete’de yayılandı. 39 maddelik düzenleme çerçevesinde meydana gelen değişikliklerin başlıcaları şu şekilde: Baro levhasına kayıtlı olan ve 15 yıl kıdemi olan avukatlara TCK’nın İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü,[…]

01

Oca

2019 Yılı CMK, Arabuluculuk ve Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifeleri Yayınlandı ve İmar Barışı Başvuru Süresi Altı Ay Daha Uzatıldı

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete’de önemli birçok düzenleme yer aldı. Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2019 Yılı Tarifesi’ne, 2019 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi’ne ve 2019 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi’ne ilişkin Adalet Bakanlığı tebliğleri yayınlandı. Türk Patent ve Kurumu’nca 2019 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ[…]