16

Mar

VERBİS’e Kayıt Süreleri 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

16 Mart 2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmi Gazete’de Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 2021/238 karar ve 11.03.2021 tarihli VERBİS’e (Veri Sorumluları Sicili’ne) kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararı yayınlandı. Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının […]

29

Haz

KVKK Tarafından VERBİS’e Kayıt Süreleri Uzatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 23.06.2020 tarihli ve 2020/482 sayılı kararı ile Covid-19 virüs pandemisi nedeniyle Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt süreleri Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine[…]

28

Ara

VERBİS’e Kayıt Tarihleri Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından Uzatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 17.12.2019 tarihli ve 2019/387 numaralı VERBİS’e kayıt tarihlerinin uzatılmasına dair kararı 28.12.2019 tarihli ve 30992 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun geçici 1. maddesi uyarınca VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne ilişkin son tarihlerin; yıllık çalışan sayısı 50’ten çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları için 31.12.2019, yurt[…]