100 Promilden Fazla Alkolün Güvenli Sürüş Yeteneğini Ortadan Kaldırdığının Kabul Edildiği

Mahkeme: Yargıtay 12. CD Esas: 2019/6842 Karar: 2020/4044 Tarih: 29.06.2020 Özet: 100 promilden fazla alkol miktarı güvenli sürüş yeteneğini ortadan kaldıracağından, bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması gerektiğinin kabul edildiği, somut olayda sanığın 0,56 promil alkollü olduğunun tespit edildiği dikkat alındığında, sanık hakkında bilinçli taksirin koşullarının oluşmadığı gözetilmeksizin eylemin bilinçli taksirle işlendiğinin kabulü ile sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 22/3. maddesi uygulanmak suretiyle fazla […]

15

Tem

Yargıtay İBHGK, Kambiyo Vasfını Yitiren Bonoda Vade Tarihinin Temerrüde Esas Alınamayacağına Karar Verdi

14 Temmuz 2020 tarihli ve 31185 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2019/1 Esas, 2019/8 Karar ve 25.12.2019 Tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu tarafından zamanaşımına uğrayarak kambiyo vasfını yitiren ve yazılı delil başlangıcına dönüşen bonodaki vade tarihinin başlatılan bir takip veya açılan bir davada temerrüde esas alınamayacağına ilişkin karar verildi. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu, temel[…]

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ndaki Suçlar Bakımından Daha Az Cezayı Gerektiren Hal ve Kovuşturma Aşamasında Etkin Pişmanlık

Mahkeme: Yargıtay 19. CD Esas: 2019/10144 Karar: 2020/9810 Tarih: 06.07.2020   Özet: Hükümden sonra 15.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun’un 61. maddesi ile 5607 sayılı Kanun’un 3/22. maddesine eklenen düzenlemenin suça sürüklenen çocuk lehine hükümler içermesi, yine aynı Kanun’un 62. maddesi ile değiştirilen 5607 sayılı Kanun’un 5/2. maddesine eklenen fıkra uyarınca kovuşturma aşamasında etkin pişmanlık uygulamasının olanaklı hale[…]