16

Mar

İkale Sözleşmelerden Yapılan Gelir Vergisi Kesintisi İadesine İlişkin Tebliğ Yayınlandı

15 Mart 2019 tarihli ve 30715 sayılı Resmi Gazete’de 306 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlandı. Tebliğin beşinci bölümünde 27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesine ilişkin esaslar yer aldı. İkale sözleşmesinde kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları, bonus ödemesi, […]

30

Oca

27 Mart 2018’den Önce Yapılan İkale Sözleşmeleri İçin Ödenen Gelir Vergisi İade Edilecek

30.01.2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de 7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlandı. Kanunun 4. maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici madde uyarınca 27.03.2018 tarihinden önce ikale sözleşmesi ile iş sözleşmesini sona erdiren ve bu kapsamda kendilerine ikale bedeli, ek ödeme, iş sonu tazminatı, iş kaybı tazminatı, iş[…]

İkale Sözleşmesinde Uygulanan Gelir Vergisinin İadesinin Gerektiği

Mahkeme: Danıştay 4. HD Esas: 2014/3676 Karar: 2016/4376 Tarih: 13.12.2016 Özet: 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesine göre, ücret ve ücret sayılan ödemelerin çalışanın işverene bağlılığı ve hizmet karşılığı sağlanan para ve para ile temsil edilebilen ödemeler olduğu ve ancak ücret veya ücret niteliği taşıyan ödemelerden tevkifat yapılacağı, davaya konu kesintinin ait olduğu tazminat, davacının çalıştığı şirketin işçi azaltma yoluna gitmesi sonucu iş[…]