30

Nis

Çeklerin İbraz Süreleri ve Kambiyo Takipleri Hakkında Geçici Düzenleme Yapıldı

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanunun 15. maddesi ile 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a Geçici Madde 3 eklenmiştir. Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar hak kayıplarının önlenmesi için düzenlenen geçici maddenin detayları ise şu şekilde: İbraz […]

15

Tem

Yargıtay İBHGK, Kambiyo Vasfını Yitiren Bonoda Vade Tarihinin Temerrüde Esas Alınamayacağına Karar Verdi

14 Temmuz 2020 tarihli ve 31185 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2019/1 Esas, 2019/8 Karar ve 25.12.2019 Tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu tarafından zamanaşımına uğrayarak kambiyo vasfını yitiren ve yazılı delil başlangıcına dönüşen bonodaki vade tarihinin başlatılan bir takip veya açılan bir davada temerrüde esas alınamayacağına ilişkin karar verildi. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu, temel[…]