16

Mar

VERBİS’e Kayıt Süreleri 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

16 Mart 2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmi Gazete’de Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 2021/238 karar ve 11.03.2021 tarihli VERBİS’e (Veri Sorumluları Sicili’ne) kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararı yayınlandı. Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının […]

06

Ara

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik Yayınlandı

4 Aralık 2020 tarihli ve 31324 sayılı Resmi Gazete’de Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik yayınlandı. Yayımı tarihinde 6 ay sonra yürürlüğe girecek olan yönetmelik, 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmeliği yürürlükten kaldırdı. Elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin işlenmesine dair[…]

15

Eki

AYM; Çalışanın Kurumsal E-Posta Hesabının İncelenmesini Hak İhlali Kabul Etti

14 Ekim 2020 tarihli ve 31274 sayılı Resmi Gazete’de E.Ü. başvurusuna ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin 2016/13010 Başvuru numaralı ve 17.09.2020 tarihli yayınlandı. Mahkeme tarafından AY m. 20’de yer alan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ve AY m. 22’de yer alan haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine dair karar verildi. Bir avukat ortaklığı bünyesinde avukat olarak çalışan başvurucu E.Ü., kurumsal e-posta[…]