Avukatlık Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Talebinde Görevli Mahkeme

Mahkeme: Yargıtay 13. HD Esas: 2018/322 Karar: 2018/1999 Tarih: 19.02.2018 Özet: Bir hukuki işlemin sadece 6502 Sayılı Yasa’da düzenlenmiş olması tek başına o işlemden kaynaklanan uyuşmazlığın tüketici mahkemesinde görülmesini gerektirmez. Bir hukuki işlemin 6502 sayılı Yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için taraflardan birinin tüketici olması gerekir. Eldeki davada, davacı avukat davalı aleyhine açılan ceza davasında yürütülen vekillik görevi nedeniyle ödenmeyen vekalet ücretinin […]