27 Mart 2018’den Önce Yapılan İkale Sözleşmeleri İçin Ödenen Gelir Vergisi İade Edilecek

30.01.2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de 7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlandı.

Kanunun 4. maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici madde uyarınca 27.03.2018 tarihinden önce ikale sözleşmesi ile iş sözleşmesini sona erdiren ve bu kapsamda kendilerine ikale bedeli, ek ödeme, iş sonu tazminatı, iş kaybı tazminatı, iş güvencesi tazminatı gibi adlarla ödenen ücretler üzerinden gelir vergisi tahsil edilenler; vergi dairelerine başvurmak suretiyle kendilerinden tahsile edilen gelir vergisini geri alabilecek.

Ancak gelir vergisi iadesi için başvuran kişilerin dava açmamaları veya açılmış olan davalarından vazgeçmeleri gerekecek. Vazgeçilen davalarda yargılama giderine ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek. Kesinleşmiş yargı kararı bulunan taleplerle alakalı bu madde uygulanmayacak.

Düzenlemenin tamamına tamamına şu link’ten ulaşılabilir: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190130.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190130.htm

İlgili Yazılar

30

Nis
İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku

Çeklerin İbraz Süreleri ve Kambiyo Takipleri Hakkında Geçici Düzenleme Yapıldı

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanunun 15. maddesi ile 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a Geçici Madde 3 eklenmiştir. Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar hak kayıplarının önlenmesi için düzenlenen geçici maddenin detayları ise şu şekilde: İbraz […]

25

Nis
Medeni Usul Hukuku, Tebligat Hukuku

YİBBGK, Mernis Adresine Doğrudan Tebligat Çıkartılmasının Yeterli Olduğuna Karar Verdi

20 Nisan 2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete’de 2019/2 Esas, 2020/3 Karar ve 20.11.2020 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu yayınlandı. Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim  teri adresinin bu adresten farklı olması halinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2.[…]