28

Oca

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Güncellendi

25 Aralık 2018’de Resmi Gazete’de yayınlanan 7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişiklik gereğince plastik poşetlerin ücretli olmasına ilişkin temel düzenleme yapıldı. Plastik poşetlere uygulanacak taban fiyatın 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlığın oluşturacağı komisyonca belirleneceği ve her yıl güncelleneceği öngörüldü. Ayrıntılı düzenlemeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel […]