TMK 166/4 Gereğince Açılan Boşanma Davasında İlk Davayı Açarak Boşanma Sebebi Yaratan Eşin Kusurlu Olduğu

Mahkeme: Yargıtay 2. HD Esas: 2018/5005 Karar: 2018/14720 Tarih: 18.12.2018 Özet: TMK 166/4’e dayanarak açılan boşanma davasında, ilk davayı açarak boşanma sebebi yaratan ve birlikte yaşamaktan kaçınan erkeğin tamamen kusurlu olduğu hususu gözetilmeden tarafların eşit kusurlu olarak kabulü bozmayı gerektirmiştir.   Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı erkek tarafından kadının […]