Yurtdışında Yaşayan ve 1045 Euro Geliri Olan Kadın Yararına Yoksulluk Nafakasına Hükmedilmesi Gerektiği

Mahkeme: Yargıtay 2. HD Esas: 2020/4097 Karar: 2020/4621 Tarih: 13.10.2020   Özet: Kadının Almanya ülkesinde emekli olduğu, 1045,26 Euro gelirinin olduğu, çocuklarıyla birlikte kirada yaşadığı ve adına kayıtlı herhangi bir malvarlığının olmadığı, buna karşılık davacı-karşı davalı erkeğin ise emekli olduğu, üzerine kayıtlı çok sayıda taşınmazının olduğu anlaşılmıştır. Bu haliyle davalı-karşı davacı kadın yararına yoksulluk nafakası koşulları gerçekleşmiş olup, elde ettiği gelir kadını […]