26

Eyl

Hükmen Tutukluluk Kavramı ve Türk Hukuku’nda “Hükmen Tutuklu” Statüsünün Kabul Edilmesinin Yarattığı Hak İhlalleri

GİRİŞ Türk Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Kanunu sistematiğinde “tutuklu” ve “hükümlü” olmak üzere iki statü bulunmasına rağmen yargı kararları ile oluşturulan “hükmen tutuklu” statüsü, bireyler aleyhine ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Hükmen tutukluluk içtihadı doğrultusunda tutukluluk süresine sadece derece mahkemesindeki yargılama süresi dahil edildiğinden, yargılama temyiz aşamasında devam ederken bireylerin öngörülemeyecek bir süre boyunca tutuklu kalarak özgürlüklerinden yoksun […]

26

Eyl

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı Olaylarına İlişkin Dört Bireysel Başvuru Hakkında Karar Verdi

04.07.2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmi Gazete’de Gezi Parkı olaylarına ilişkin dört AYM bireysel başvuru kararı yayımlandı. Kararların özetlerine ve kararlara aşağıda belirtilen linklerden ulaşılabilir. 2014/5218 başvuru numaralı ve 19.04.2018 tarihli Özge Özgürengin başvurusunda; Gezi Parkı olayları sırasında polisin güç kullanması sonucu meydana gelen yaralamaya ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesinin insanlık dışı muamele teşkil ettiğine,[…]