Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı Olaylarına İlişkin Dört Bireysel Başvuru Hakkında Karar Verdi

04.07.2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmi Gazete’de Gezi Parkı olaylarına ilişkin dört AYM bireysel başvuru kararı yayımlandı. Kararların özetlerine ve kararlara aşağıda belirtilen linklerden ulaşılabilir.

2014/5218 başvuru numaralı ve 19.04.2018 tarihli Özge Özgürengin başvurusunda; Gezi Parkı olayları sırasında polisin güç kullanması sonucu meydana gelen yaralamaya ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesinin insanlık dışı muamele teşkil ettiğine, etkin soruşturma ve toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını ihlal ettiğine karar verildi.

https://www.emsal.co/ictihatlar/ozge-ozgurengin-basvurusu-gezi-parki-olaylari-sirasinda-polisin-guc-kullanmasi-meydana-gelen-yaralamaya-iliskin-kyok-verilmesinin-insanlik-disi-muamele-teskil-ettigi-etkin-sorusturma-ve-toplanti-ve-g/

2014/10626 başvuru numaralı ve 18.04.2018 tarihli Ali Orak ve İrfan Gül başvurusunda; Gezi Parkı olaylarını protesto etmek için düzenlenen yürüyüşe katılma neticesinde HAGB kararı verilmesinin başvurucuları ceza tehdidi altında tutmaya devam etmesi nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali niteliğinde olduğuna karar verildi.

https://www.emsal.co/ictihatlar/ali-orak-ve-irfan-gul-basvurusu-gezi-parki-olaylarini-protesto-etmek-icin-duzenlenen-yuruyuse-katilma-neticesinde-mahkumiyet-karari-verilmesinin-toplanti-ve-gosteri-yuruyusu-duzenleme-hakkinin-ihlali/

2014/18240 başvuru numaralı ve 18.04.2018 tarihli Mehmet Mutlu başvurusunda; Gezi Parkı olayları esnasında Berkin Elvan’ın vefatı üzerine düzenlenen gösteriye yapılan polis müdahalesinde yaralananın şikayeti üzerine kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesinin AY 17’de yer alan kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı hakkını ve AY 34’de yer alan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını ihlal etmediğine karar verildi.

https://www.emsal.co/ictihatlar/mehmet-mutlu-basvurusu-gezi-parki-olaylari-esnasinda-berkin-elvanin-vefati-uzerine-duzenlenen-gosteriye-yapilan-polis-mudahalesinde-yaralananin-sikayeti-uzerine-kyok-verilmesinin-ay-17-ve-ay-34u-i/

2014/17177 başvuru numaralı ve 19.04.2018 tarihli Yonca Verdioğlu Şık başvurusunda; Gezi Parkı olayları sürecinde parkın kapatılmasını protesto etmek için İstanbul Feminist Kolektif Gönüllüsü kadınlarla birlikte yapılan oturma eyleminde güç kullanılması ile meydana gelen yaralanmaya ilişkin şikayet hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesinin kötü muamele yasağı ve toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme özgürlüğünü ihlal etmediğine karar verildi.

https://www.emsal.co/ictihatlar/yonca-verdioglu-sik-basvurusu-gezi-parki-olaylari-surecinde-parkin-kapatilmasini-protesto-etmek-icin-istanbul-feminist-kolektif-gonullusu-kadinlarla-birlikte-yapilan-oturma-eyleminde-guc-kullanilmasi/

İlgili Yazılar

30

Nis
İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku

Çeklerin İbraz Süreleri ve Kambiyo Takipleri Hakkında Geçici Düzenleme Yapıldı

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanunun 15. maddesi ile 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a Geçici Madde 3 eklenmiştir. Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar hak kayıplarının önlenmesi için düzenlenen geçici maddenin detayları ise şu şekilde: İbraz […]

25

Nis
Medeni Usul Hukuku, Tebligat Hukuku

YİBBGK, Mernis Adresine Doğrudan Tebligat Çıkartılmasının Yeterli Olduğuna Karar Verdi

20 Nisan 2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete’de 2019/2 Esas, 2020/3 Karar ve 20.11.2020 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu yayınlandı. Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim  teri adresinin bu adresten farklı olması halinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2.[…]