25

Nis

YİBBGK, Mernis Adresine Doğrudan Tebligat Çıkartılmasının Yeterli Olduğuna Karar Verdi

20 Nisan 2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete’de 2019/2 Esas, 2020/3 Karar ve 20.11.2020 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu yayınlandı. Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim  teri adresinin bu adresten farklı olması halinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2. […]

24

Eyl

Gider Avansı, Hakem Ücret ve Tanık Ücret Tarifeleri 1 Ekim 2020’de Yürürlüğe Girecek

Adalet Bakanlığı’nca hazırlanmış olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi 24/09/2020 tarih ve 31254 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Tarifeler, 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.   Gider Avansı Tarifesi: Davacı, bu Tarifede gösterilen gider avansını dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Gider avansı her[…]

01

Ağu

7251 Sayılı Kanun ile HMK’da, TTK’da ve TKHK’da Değişiklikler Yapıldı

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında 7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 28.07.2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu başta olmak üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve diğer kanunlarda önemli değişiklikler gerçekleştirildi.   6100 Sayılı[…]