24

Eyl

Gider Avansı, Hakem Ücret ve Tanık Ücret Tarifeleri 1 Ekim 2020’de Yürürlüğe Girecek

Adalet Bakanlığı’nca hazırlanmış olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi 24/09/2020 tarih ve 31254 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Tarifeler, 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.   Gider Avansı Tarifesi: Davacı, bu Tarifede gösterilen gider avansını dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Gider avansı her […]