Gider Avansı, Hakem Ücreti ve Tanık Ücreti Tarifeleri Resmi Gazete’de Yayımlandı

29.09.2018 tarihli ve 30550 sayılı Resmi Gazete’de Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücreti Tarifesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücreti Tarifesi’ne ilişkin tebliğler yayımlandı.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi’ne göre; taraf sayısının 5 katı tutarında tebligat gideri, tanık deliline dayanılarak dava dilekçesinde tanık sayısı belirtilmiş ise tanık sayısı kadar tanık asgari ücreti ve tebligat gideri ancak tanık sayısı belirtilmemiş ise en az 3 tanık asgari ücreti ve tebligat gideri, keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ile birlikte 95-TL ulaşım gideri, bilirkişi deliline dayanılmış ise Bilirkişi Ücret Tarifesi’nde davanın açıldığı mahkeme için belirlenen bilirkişi ücreti ve diğer iş ve işlemler için 60 TL toplamı gider avansı olarak ödenmelidir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücreti Tarifesi’ne göre ücret tablosu şu şekildedir: İlk gelen 500.000,00 TL anlaşmazlık konusu değer için tek hakem olması halinde %5 ve 3 veya daha fazla sayıda hakem olması halinde %8, sonra gelen 500.000,00-TL anlaşmazlık konusu değer için tek halim olması halinde %4 ve 3 veya daha fazla sayıda hakem olması halinde %7, sonra gelen 1.000.000,00-TL anlaşmazlık konusu değer için tek hakem olması halinde %3 ve 3 veya daha fazla hakem olması halinde %6, sonra gelen 3.000.000,00-TL anlaşmazlık konusu değer için tek hakem olması halinde %2 ve 3 veya daha fazla hakim olması halinde %4, sonra gelen 5.000.000,00-TL anlaşmazlık konusu değer için tek hakem olması halinde %1 ve 3 veya daha fazla hakim olması halinde %2 ve 10.000.000,00-TL ve üstü için 3 hakem olması halinde %0,1 ve 3 veya daha fazla hakim olması halinde %0,2.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücreti Tarifesi’ne göre; tanıklara bu nedenle kaybettikleri zamanla oranlı olarak 20 TL ve 40 TL arasında bir ödeme yapılmaktadır. Tanığın seyahat etmek durumunda kalması halinde yol giderleri, tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için 29.09.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğleri inceleyebilirsiniz.

İlgili Yazılar

30

Nis
İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku

Çeklerin İbraz Süreleri ve Kambiyo Takipleri Hakkında Geçici Düzenleme Yapıldı

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanunun 15. maddesi ile 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a Geçici Madde 3 eklenmiştir. Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar hak kayıplarının önlenmesi için düzenlenen geçici maddenin detayları ise şu şekilde: İbraz […]

25

Nis
Medeni Usul Hukuku, Tebligat Hukuku

YİBBGK, Mernis Adresine Doğrudan Tebligat Çıkartılmasının Yeterli Olduğuna Karar Verdi

20 Nisan 2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete’de 2019/2 Esas, 2020/3 Karar ve 20.11.2020 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu yayınlandı. Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim  teri adresinin bu adresten farklı olması halinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2.[…]