Önleme Araması Kararı İle Üst Araması Yapılamayacağı ve İç Çamaşırlarının Aranamayacağı

Mahkeme: Yargıtay 20. CD

Esas: 2015/15890

Karar: 2019/1726

Tarih: 20.03.2019

Özet: Önleme arama kararına dayanılarak sanıkların iç çamaşırının aranamayacağı göz önüne alınarak sanıkların üst aramasına ilişkin olarak CMK’nın 116, 117 ve 119. maddelerine uygun şekilde “adlî arama kararı” alınmadan, sanıkların üzerinde arama yapılması hukuka aykırıdır. Bu arama sonucu bulunan uyuşturucu madde ise hem “suçun maddî konusu” hem de “suçun delili” olup hukuka aykırı yöntemle elde edildiğinden bu delillerin hükme esas alınması bozmayı gerektirir.

Mahkemesi: Ağır Ceza Mahkemesi
Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma
Hükümler : 1-Sanıklar … ve … hakkında mahkumiyet
2-Sanıklar … ve … hakkında beraat

Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :

1-Sanıklar … ve … hakkındaki beraat hükümlerinin incelenmesinde;
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA,

2-Sanıklar … ve … hakkındaki mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde,
Dairemizce de benimsenen, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2015/1071 E., 2018/365 K. sayılı kararında da belirtildiği üzere; koşullarına uygun olmayan arama kararı üzerine yapılan arama hukuka aykırıdır. Somut olayda, alınan ihbar üzerine; seyir halinde olan, sanık …’ın sevk ve idaresindeki … plaka sayılı araç durdurularak araçta ve şahısların üzerine arama yapılması amacı ile aracın polis merkezi otoparkına çekilerek, sanık …’ın üzerinde yapılan aramada iç çamaşırında naylon poşet içerisinde, 64 adet uyuşturucu maddelerden MDMA içeren tablet ve sanık …’in iç çamaşırında naylon poşet içerisinde 160 adet uyuşturucu maddelerden Amfetamin içeren tablet ele geçirildiği anlaşılmıştır. Önleme arama kararına dayanılarak sanıkların iç çamaşırının aranamayacağı göz önüne alınarak sanıkların üst aramasına ilişkin olarak CMK’nın 116, 117 ve 119. maddelerine uygun şekilde “adlî arama kararı” alınmadan, sanıkların üzerinde arama yapılması hukuka aykırıdır. Bu arama sonucu bulunan uyuşturucu madde ise hem “suçun maddî konusu” hem de “suçun delili” olup hukuka aykırı yöntemle elde edildiğinden, hükme esas alınması,
Kanuna aykırı, sanık … müdafii ve sanık …’ın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan hükümlerin BOZULMASINA, 20.03.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Yazılar

30

Nis
İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku

Çeklerin İbraz Süreleri ve Kambiyo Takipleri Hakkında Geçici Düzenleme Yapıldı

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanunun 15. maddesi ile 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a Geçici Madde 3 eklenmiştir. Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar hak kayıplarının önlenmesi için düzenlenen geçici maddenin detayları ise şu şekilde: İbraz […]

25

Nis
Medeni Usul Hukuku, Tebligat Hukuku

YİBBGK, Mernis Adresine Doğrudan Tebligat Çıkartılmasının Yeterli Olduğuna Karar Verdi

20 Nisan 2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete’de 2019/2 Esas, 2020/3 Karar ve 20.11.2020 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu yayınlandı. Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim  teri adresinin bu adresten farklı olması halinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2.[…]