30

Kas

AYM; 7070 Sayılı Kanun’da Yer Alan Bazı OHAL Düzenlemelerini İptal Etti

29 Kasım 2019 Tarihli ve 30963 Sayılı Resmi Gazete’de Anayasa Mahkemesi’nin 2018/73 Esas, 2019/65 Karar ve 24/7/2019 Tarihli kararı yayınlandı. 117 TBMM üyesi tarafından 7070 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun’un bazı maddelerinin iptali talebiyle açılan davada; AYM tarafından bazı maddelerinin iptali talebinin reddine, bazılarının ise kabulüne karar verildi. CMK’nın 149. maddesinin 2. […]

18

Tem

6764 Sayılı Kanun’un Bazı Maddeleri AYM Tarafından İptal Edildi

17 Temmuz 2019 tarihli ve 30834 sayılı Resmi Gazete’de Anayasa Mahkemesi’nin 2017/33 E., 2019/20 K. sayılı ve 10.04.2019 tarihli kararına yer verildi. 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı maddelerinin Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle 133 milletvekili tarafından başvuru yapılmıştı. Anayasa Mahkemesi[…]