24

Eyl

Gider Avansı, Hakem Ücret ve Tanık Ücret Tarifeleri 1 Ekim 2020’de Yürürlüğe Girecek

Adalet Bakanlığı’nca hazırlanmış olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi 24/09/2020 tarih ve 31254 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Tarifeler, 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.   Gider Avansı Tarifesi: Davacı, bu Tarifede gösterilen gider avansını dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Gider avansı her […]

Tek Başına Yola Giden TIR Şoförünün Fazla Mesaiyi Tanık Beyanı İle İspatlayamayacağı

Mahkeme: Yargıtay 9. HD Esas: 2016/2337 Karar: 2019/11837 Tarih: 22.05.2019 Özet: Yurt içi TIR şoförlerinin çalışma saatleri bakımından takometre kayıtlarının sunulması halinde konunun uzmanı bilirkişi marifetiyle inceleme yapılarak kayıtlara üstünlük tanınmalıdır. Tanıkların anlatımları kendi çalışma saatleri ile ilgili olup, dava açan TIR şoförü ile aynı seferde görev yapmamaları sebebiyle günlük çalışma saatlerini tam olarak bilmeleri imkansızdır. Somut uyuşmazlıkta araçların nakil işini yapan davacının[…]