İhbar Süresinin Sonuç Doğurması İçin Akdin Ne Zaman Feshedileceğini İçermesi Gerektiği

Mahkeme: Yargıtay 9. HD Esas: 2016/2053 Karar: 2019/11410 Tarih: 20.05.2019 Özet: İhbar süresinin sonuç doğurması için iş akdinin ne zaman feshedileceğini içermesi gerekir. İşçinin iş akdinin fesih edileceği tarih ve ihbar süresinin ne kadar olduğu işçiye net bir şekilde belirtilmelidir. Somut uyuşmazlıkta mahkemenin dayanak yaptığı 11.03.2014 tarihli belge ihbar öneline ait koşulları taşımadığından davacının ihbar tazminatının kabulü gerekir. MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ Taraflar […]

Çalışma Koşullarında Esaslı Değişikliği Kabul Etmeyen İşçinin Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshettiği

Mahkeme: Yargıtay 9. HD Esas: 2016/2370 Karar: 2019/11392 Tarih: 20.05.2019 Özet: Davacı dilekçe ile adres değişikliğini kabul etmediğini belirterek sosyal haklarının ödenmesini talep etmiştir. Davacının bu dilekçesi dikkate alındığında, çalışma koşullarında esaslı değişikliği kabul etmeyen işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiği kabul edilmelidir. Bu durumda davacı işçinin kıdem tazminatı talebinin kabulü ancak ihbar tazminatı talebinin reddi gerekir.  MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ Taraflar[…]