08

Mar

İstanbul ve Konya İstinaf Mahkemeleri Bedelli Askerlik Yapan İşçilerin Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağına İlişkin Karar Verdi

7146 Sayılı Kanun ile yapılan bedelli askerlik düzenlemesinden yararlananların kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmayacağı hususundaki hukuki tartışmalara yer vererek düzenlemeden yararlananların kıdem tazminatına hak kazanmaları gerektiğine ilişkin kanaatimi “Bedelli Askerlik Yapanlar Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilir Mi?” ve “Bedelli Askerlikte Kıdem Tazminatı Bakımından Son Durum Nedir?” başlıklı yazılarımda belirtmiştim.  Yerel mahkemelerden çıkan farklı kararlarından ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi 8. […]

25

Eki

Yargı Reformu Strateji Belgesi Kapsamında CMK ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan 1. yargı paketine ilişkin düzenlemeleri içeren Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 24 Ekim 2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmi Gazete’de yayılandı. 39 maddelik düzenleme çerçevesinde meydana gelen değişikliklerin başlıcaları şu şekilde: Baro levhasına kayıtlı olan ve 15 yıl kıdemi olan avukatlara TCK’nın İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü,[…]

15

Şub

2 Yıla Kadar Hapis Cezalarının Temyiz Edilemeyeceğini Düzenleyen CMK 286/2-d Hükmü AYM Tarafından İptal Edildi

15.02.2019 Tarihli ve 30687 Sayılı Resmi Gazete’de Anayasa Mahkemesi’nin 2018/71 Esas, 2018/118 Karar ve 27.12.2018 Tarihli kararı yayınlandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin, CMK’nın 286. maddesinin 2. fıkrasının (d) bendinde yer alan hükmün iptali istemiyle itiraz yoluna başvurması üzerine AYM tarafından ilgili hüküm iptal edildi. İptal edilen hüküm şöyleydi; “d) (Değişik: 18/6/2014-6545/78 md.) İlk derece[…]