İstanbul ve Konya İstinaf Mahkemeleri Bedelli Askerlik Yapan İşçilerin Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağına İlişkin Karar Verdi

7146 Sayılı Kanun ile yapılan bedelli askerlik düzenlemesinden yararlananların kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmayacağı hususundaki hukuki tartışmalara yer vererek düzenlemeden yararlananların kıdem tazminatına hak kazanmaları gerektiğine ilişkin kanaatimi “Bedelli Askerlik Yapanlar Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilir Mi?” ve “Bedelli Askerlikte Kıdem Tazminatı Bakımından Son Durum Nedir?” başlıklı yazılarımda belirtmiştim. 

Yerel mahkemelerden çıkan farklı kararlarından ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 28. Hukuk Dairesi kıdem tazminatının kabulüne ilişkin işçileri sevindirecek kararları verdi. 

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi’nin 2019/2257 Esas, 2020/167 Karar ve 24.01.2020 Tarihli ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 28. Hukuk Dairesi’nin 2019/3156 Esas, 2019/3356 Karar ve 26.12.2019 Tarihli kararlarında kıdem tazminatına hak kazanma bakımından iş sözleşmesinin muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle feshedilmesinin yeterli olduğuna ve bedelli askerliğin de bu kapsamda sayıldığına, 7146 sayılı Kanun düzenlemesinin 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde yer alan düzenlemede değişiklik yapmadığına vurgu yapıldı.

Farklı bölge adliye mahkemelerinden farklı kararlar çıkma ihtimali olmasına rağmen konu hakkındaki ilk istinaf kararları diğer mahkemeler için de emsal teşkil edebilir. 

İlgili Yazılar

30

Nis
İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku

Çeklerin İbraz Süreleri ve Kambiyo Takipleri Hakkında Geçici Düzenleme Yapıldı

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanunun 15. maddesi ile 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a Geçici Madde 3 eklenmiştir. Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar hak kayıplarının önlenmesi için düzenlenen geçici maddenin detayları ise şu şekilde: İbraz […]

25

Nis
Medeni Usul Hukuku, Tebligat Hukuku

YİBBGK, Mernis Adresine Doğrudan Tebligat Çıkartılmasının Yeterli Olduğuna Karar Verdi

20 Nisan 2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete’de 2019/2 Esas, 2020/3 Karar ve 20.11.2020 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu yayınlandı. Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim  teri adresinin bu adresten farklı olması halinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2.[…]