12

Oca

Karşılıksız Çekte Banka Ödeme Yükümlülüğü 2.030-TL Olarak Değişti

12 Ocak 2019 tarihli ve 30653 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/1) ile bankaların hamile ödemekle yükümlü oldukları çek miktarında değişiklik yapıldı. Tebliğde yapılan değişiklik uyarınca bankalar çek karşılığının hiç bulunmaması halinde, çek bedeli 2.030,00-TL ve üzerinde ise 2.030,00-TL […]

20

Kas

Yargıtay 19. Ceza Dairesi; 09.08.2016’dan Önce Düzenlenen Çekler Hakkında Karar Verdi

Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin 2018/6510 Esas, 2018/11325 Karar sayılı ve 05.11.2018 tarihli kararı; 20.11.2018 tarihli ve 30601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karşılıksız çek keşide edilmesi halinde adli para cezası uygulanmazken, 09.08.2016 tarihinde 6728 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik; karşılıksız çek keşide edenlere adli para cezası verilmesini öngörmüştü. Değişikliğin ardından, keşide edilen çekin karşılıksız çıkması halinde adli para cezasının[…]