Karşılıksız Çekte Banka Ödeme Yükümlülüğü 2.030-TL Olarak Değişti

12 Ocak 2019 tarihli ve 30653 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/1) ile bankaların hamile ödemekle yükümlü oldukları çek miktarında değişiklik yapıldı.

Tebliğde yapılan değişiklik uyarınca bankalar çek karşılığının hiç bulunmaması halinde, çek bedeli 2.030,00-TL ve üzerinde ise 2.030,00-TL ve çek bedeli 2.030,00-TL altında ise çek bedelini; çek karşılığının kısmen bulunması halinde, çek bedeli 1.600,00-TL veya altında ise çek bedelinin aşmamak koşuluyla kısmi karşılığı 2.030,00-TL’ye tamamlayacak bir miktarı ve çek bedeli 2.030,00-TL üzerinde ise çek bedelinin aşmamak koşuluyla kısmi karşılığa ilave olarak 2.030,00-TL’yi ödemekle yükümlü olacak.

Tebliğin geçici maddesinde yapılan değişikliğe göre ise; bu tebliğden önce yayınlanan tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap bankanın, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için 1.255,00-TL’ye kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için  1.255,00-TL’ye tamamlayacak biçimde ödeme yükümlülüğü olacak.

28.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan tebliğin tamamına şu link’ten ulaşılabilir:

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190112.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190112.htm

İlgili Yazılar

30

Nis
İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku

Çeklerin İbraz Süreleri ve Kambiyo Takipleri Hakkında Geçici Düzenleme Yapıldı

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanunun 15. maddesi ile 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a Geçici Madde 3 eklenmiştir. Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar hak kayıplarının önlenmesi için düzenlenen geçici maddenin detayları ise şu şekilde: İbraz […]

25

Nis
Medeni Usul Hukuku, Tebligat Hukuku

YİBBGK, Mernis Adresine Doğrudan Tebligat Çıkartılmasının Yeterli Olduğuna Karar Verdi

20 Nisan 2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete’de 2019/2 Esas, 2020/3 Karar ve 20.11.2020 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu yayınlandı. Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim  teri adresinin bu adresten farklı olması halinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2.[…]