05

Ağu

AYM; Uzman Doktora Nöbet Ücreti Ödenmemesi Nedeniyle Ayrımcılık Yasağının İhlal Edildiğine Karar Verdi

Anayasa Mahkemesi, 2018/9074 numaralı Tevfik İlker Akçam başvurusuna ilişkin kararını 03.07.2019 tarihinde verdi. Acil, yoğun bakım ve icap nöbetlerine tabi bazı personellere nöbet ücreti ödenmesine rağmen bazı uzman doktorlara nöbet ücreti ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkı bağlamında ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkin başvuruda AYM tarafından başvurucunun iddiaları haklı bulundu ve ihlal kararı verildi. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu […]

22

Tem

AYM; Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin Şirketin Kamu Borçlarından Sorumlu Olmasını Mülkiyet Hakkının İhlali Olarak Değerlendirmedi

19 Temmuz 2019 tarihli ve 30836 sayılı Resmi Gazete’de Anayasa Mahkemesi’nin 30.05.2019 tarihli ve 2015/11192 başvuru numaralı Erol Kesgin kararı yayınlandı. Temsil yetkisini haiz olmamasına rağmen yönetim kurulu üyesi olduğu anonim şirketin kamu borçlarından dolayı başvurucunun sorumlu tutulması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlali iddiasına ilişkin başvuru, AYM tarafından oy çokluğuyla reddedildi. Kararda başvurucunun şirket yönetim kurulu üyesi sıfatıyla,[…]