20

May

AYM; Karşı Vekalet Ücretinin Avukata Ait Olmasına İlişkin Hükmü Anayasa’ya Aykırı Bulmadı

16 Mayıs 2019 tarihli ve 30776 sayılı Resmi Gazete’de, Anayasa Mahkemesi’nin 2017/154 E., 2019/18 K. ve 10.04.2019 tarihli kararı yayınlandı. İtiraz yoluna başvuran Söke 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 4667 sayılı Kanunu’nun 77. maddesiyle değiştirilen 164. maddesinin 5. fıkrasının 1. cümlesinin Anayasa’ya 10., 36. ve 48. maddelerine aykırılığı nedeniyle söz konusu hükmün iptali […]