AYM; Karşı Vekalet Ücretinin Avukata Ait Olmasına İlişkin Hükmü Anayasa’ya Aykırı Bulmadı

16 Mayıs 2019 tarihli ve 30776 sayılı Resmi Gazete’de, Anayasa Mahkemesi’nin 2017/154 E., 2019/18 K. ve 10.04.2019 tarihli kararı yayınlandı.

İtiraz yoluna başvuran Söke 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 4667 sayılı Kanunu’nun 77. maddesiyle değiştirilen 164. maddesinin 5. fıkrasının 1. cümlesinin Anayasa’ya 10., 36. ve 48. maddelerine aykırılığı nedeniyle söz konusu hükmün iptali talep edildi.

İptali talep edilen “Avukatlık ücreti” başlıklı maddenin ilgili kısmı şöyle:

“Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir.”

Anayasa Mahkemesi yaptığı inceleme neticesinde; 6100 sayılı HMK’nın 71. maddesi gereğince dava ehliyeti bulunan herkesin davasını kendisi veya tayin ettiği vekil aracılığıyla takip edebileceğini, vekil ile takip etme hususunun kişinin kendi iradesine bağlı olduğunu, avukatın hukuki yardımından yararlanmak isteyen kişilerin yardımın karşılığı olan meblağı karşılamaları gerektiğini, vekalet ücretinin savunma hakkının en önemli parçası olan hukuki danışmanlık görevinin konunun uzmanı hukukçular tarafından yapılmasının doğal bir sonucu olduğunu, dolayısıyla bu hükmün kişilerin bizzat dava açma veya davalarını avukat ile takip etme imkanını ortadan kaldırmadığını ve hak arama özgürlüğüne aykırı olmadığını vurgulamıştır.

Bununla birlikte AYM; söz konusu hükmün, tarafların avukatlık ücretini kararlaştırırken dava sonunda hükmedilecek karşı vekalet ücretinin avukatlık ücretine dahil etmelerine engel teşkil etmemesi nedeniyle eşitlik ve sözleşme özgürlüğü ilkelerine de aykırı olmadığını belirtmiştir.

Kararın tamamına şu link’ten ulaşılabilir: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190516-16.pdf

İlgili Yazılar

30

Nis
İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku

Çeklerin İbraz Süreleri ve Kambiyo Takipleri Hakkında Geçici Düzenleme Yapıldı

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanunun 15. maddesi ile 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a Geçici Madde 3 eklenmiştir. Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar hak kayıplarının önlenmesi için düzenlenen geçici maddenin detayları ise şu şekilde: İbraz […]

25

Nis
Medeni Usul Hukuku, Tebligat Hukuku

YİBBGK, Mernis Adresine Doğrudan Tebligat Çıkartılmasının Yeterli Olduğuna Karar Verdi

20 Nisan 2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete’de 2019/2 Esas, 2020/3 Karar ve 20.11.2020 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu yayınlandı. Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim  teri adresinin bu adresten farklı olması halinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2.[…]