2019 Yılının İlk 6 Ayı İçin Kıdem Tazminatı Tavanı 6.017,60-TL Olarak Belirlendi

08.01.2018 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 27998389-010.06.02-87 sayılı Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi yayınlandı.

İlgili genelgenin 4. maddesi ile 01.01.2019 ile 30.06.2019 tarihleri arasında işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 6.017,60-TL olarak belirlendi.

Bir işçinin maaşı ne kadar olursa olsun alabileceği 30 aylık brüt ücretinin hesaplanacağı azami miktarı ifade eden kıdem tazminatı tavanının 01.07.2018’den bu yana geçerli olan miktarı 5.434-TL idi.

Genelgenin tamamına şu link’ten ulaşılabilir: http://www.bumko.gov.tr/Eklenti/12315,2019-ocak-genelgepdf.pdf?0&_tag1=2634D68B8046E6D62061D7CF9F1328980B0D1F42

İlgili Yazılar

30

Nis
İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku

Çeklerin İbraz Süreleri ve Kambiyo Takipleri Hakkında Geçici Düzenleme Yapıldı

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanunun 15. maddesi ile 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a Geçici Madde 3 eklenmiştir. Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar hak kayıplarının önlenmesi için düzenlenen geçici maddenin detayları ise şu şekilde: İbraz […]

25

Nis
Medeni Usul Hukuku, Tebligat Hukuku

YİBBGK, Mernis Adresine Doğrudan Tebligat Çıkartılmasının Yeterli Olduğuna Karar Verdi

20 Nisan 2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete’de 2019/2 Esas, 2020/3 Karar ve 20.11.2020 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu yayınlandı. Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim  teri adresinin bu adresten farklı olması halinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2.[…]