12

Oca

Karşılıksız Çekte Banka Ödeme Yükümlülüğü 2.030-TL Olarak Değişti

12 Ocak 2019 tarihli ve 30653 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/1) ile bankaların hamile ödemekle yükümlü oldukları çek miktarında değişiklik yapıldı. Tebliğde yapılan değişiklik uyarınca bankalar çek karşılığının hiç bulunmaması halinde, çek bedeli 2.030,00-TL ve üzerinde ise 2.030,00-TL […]

07

Oca

2019 Yılı İçin Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Sınırları Belirlendi

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6. Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ, 26 Aralık 2018 tarihli ve 30637 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girdi. Söz konusu tebliğ ile 2019 yılı için parasal sınırlar yeniden belirlendi. Buna göre: 5.650-TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir[…]

01

Oca

2019 Yılı CMK, Arabuluculuk ve Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifeleri Yayınlandı ve İmar Barışı Başvuru Süresi Altı Ay Daha Uzatıldı

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete’de önemli birçok düzenleme yer aldı. Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2019 Yılı Tarifesi’ne, 2019 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi’ne ve 2019 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi’ne ilişkin Adalet Bakanlığı tebliğleri yayınlandı. Türk Patent ve Kurumu’nca 2019 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ[…]