İhtiyaç Kredilerinin Borç Bakiyeleri 60 Aya Kadar Yeniden Yapılandırılacak

10.02.2019 tarihli ve 30682 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yapıldı.

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğe eklenen Geçici 6. madde uyarınca 10.02.2019 tarihinden önce ana para ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlunun talebi ile en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek.

Yönetmelik hükümleri BDDK Başkanı tarafından yürütülecek.

Yönetmeliğin tamamına şu link’ten ulaşılabilir: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190210.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190210.htm

İlgili Yazılar

30

Nis
İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku

Çeklerin İbraz Süreleri ve Kambiyo Takipleri Hakkında Geçici Düzenleme Yapıldı

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanunun 15. maddesi ile 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a Geçici Madde 3 eklenmiştir. Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar hak kayıplarının önlenmesi için düzenlenen geçici maddenin detayları ise şu şekilde: İbraz […]

25

Nis
Medeni Usul Hukuku, Tebligat Hukuku

YİBBGK, Mernis Adresine Doğrudan Tebligat Çıkartılmasının Yeterli Olduğuna Karar Verdi

20 Nisan 2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete’de 2019/2 Esas, 2020/3 Karar ve 20.11.2020 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu yayınlandı. Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim  teri adresinin bu adresten farklı olması halinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2.[…]