YİBBGK, Avukatlık Kanunu m. 165 Gereğince Hükmedilen Avukatlık Ücretinin Kapsamına Akdi Vekalet Ücretinin Dahil Olmadığına Dair Karar Verdi

20 Mart 2019 Tarihli ve 30720 Sayılı Resmi Gazete’de Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 2017/6 Esas, 2018/9 Karar ve 05.10.2018 Tarihli kararı yayınlandı.

YİBBGK tarafından Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesinde düzenlenen “ücret dolayısıyla müteselsil sorumluluk” hallerinden olan “sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşma ile sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde” karşı tarafından avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak ödenmesinden sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapılan ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken akdi vekalet ücretinin dahil olmadığına karar verildi.

Kararın tamamına şu link’ten ulaşılabilir: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190320-8.pdf

İlgili Yazılar

04

Mar
İş Hukuku, Kişisel Veriler

AYM, İşçinin Whatsapp Yazışmalarının Okunmasını ve Bu Yazışmalara İstinaden İş Sözleşmesinin Feshedilmesini Anayasa’ya Aykırı Buldu

11 Şubat 2022 tarihli ve 31747 sayılı Resmi Gazete’de 2018/34548 başvuru numaralı ve 28/12/2021 tarihli Samet Ayyıldız başvurusuna ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı yayınladı. WhatsApp isimli uygulama üzerinden yapılan yazışmaların okunmasının ve bu yazışmalara istinaden iş akdinin feshedilmesinin haksız bir fesih sebebi olduğu öne sürülen başvuruda, AYM tarafından Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği ve Anayasa’nın 22. […]

10

Şub
Anayasa Hukuku, Anayasa Mahkemesi

OHAL KHK’sı ile İhraç Edilen Akademisyene Pasaport Verilmemesi Özel Hayata Saygı Hakkının İhlali Kabul Edildi

6 Ocak 2022 tarihli ve 31711 sayılı Resmi Gazete’de 2018/32475 başvuru numaralı ve 27/10/2021 tarihli Onur Can Taştan başvuruna ilişkin karar yayınlandı. Umuma mahsus pasaport verilmemesi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin başvuruda, AYM tarafından başvurucunun Anayasa m. 20’de yer alan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine ve başvurucuya 13.500,00-TL manevi tazminat ödenmesine karar[…]