AYM, Tanrıcc Kararı İle İfade Özgürlüğünün İhlal Edildiğine Hükmetti

Anayasa Mahkemesi’nin 2015/1570 Başvuru numaralı ve 7/3/2019 Tarihli Ufuk Çalışkan başvurusuna ilişkin kararı, 11 Nisan 2019 Tarihli ve 30742 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Birgün gazetesinin İnternet sayfası sorumlusu olan Ufuk Çalışkan; Tanrıcc Twitter hesabını yöneten kişi tarafından gazeteye mail yoluyla gönderilen yazıları yayımlaması nedeniyle halkın bir kısmının benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilmiştir ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar nedeniyle AYM’ye bireysel başvuru yapılması üzerine AYM; yazıların ülkedeki mevcut düzenden rahatsızlığı dile getirerek ve devlet yönetimi hedef alarak kamusal bir tartışmaya katkı sağlandığını, yazıların başkaları için temelsiz bir biçimde yaralayıcı nitelik taşıyan, saldırgan ve yakışıksız ifadeler içermediğini, yerel mahkeme tarafından yazıların kamu düzenini bozmaya elverişli olduğu vatandaşlar tarafından gereğinin yapılması talebini içeren ihbar mektuplarına dayandırılsa da bu tür talepler nedeniyle başvurucunun cezalandırılmasını haklı kılacak düzeyde tehlikenin varlığının somutlaştırılmadığını vurgulayarak AY’nın 26. maddesinde yer alan ifade özgürlüğünün ve 28. maddesinde yer alan basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

Kararın tamamına şu link’ten ulaşılabilir: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190411-10.pdf

İlgili Yazılar

30

Nis
İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku

Çeklerin İbraz Süreleri ve Kambiyo Takipleri Hakkında Geçici Düzenleme Yapıldı

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanunun 15. maddesi ile 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a Geçici Madde 3 eklenmiştir. Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar hak kayıplarının önlenmesi için düzenlenen geçici maddenin detayları ise şu şekilde: İbraz […]

25

Nis
Medeni Usul Hukuku, Tebligat Hukuku

YİBBGK, Mernis Adresine Doğrudan Tebligat Çıkartılmasının Yeterli Olduğuna Karar Verdi

20 Nisan 2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete’de 2019/2 Esas, 2020/3 Karar ve 20.11.2020 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu yayınlandı. Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim  teri adresinin bu adresten farklı olması halinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2.[…]