AYM; Bireysel Başvuru İçin Sürenin Başlangıcını E-Tebligatın Okunduğu Gün Olarak Kabul Etti

04.03.2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de, Anayasa Mahkemesi’nin 2019/6266 başvuru numaralı ve 15.01.2020 tarihli kararı yayınlandı.

Derece ve kademe hesabının önceki çalışma süreleri hesaba katılmadan yapılması nedeniyle eşitlik ilkesinin ihlal edildiğinin iddia edildiği başvuru, süre aşırı nedeniyle kabul edilemez bulundu.

Yargılama sürecine ilişkin nihai karar olan Yargıtay ilamının başvurucunun avukatına e-tebligat yoluyla tebliğ edildiği somut olayda, tebliğ mazbatasında “Tebligat alıcısının hesabına iletilmesini müteakip mevzuat gereği belirlenen süre sonunda otomatik olarak okundu sayıldı.” şeklinde delil kaydının oluşturulduğu tarih olan 20.01.2019 tebliğ tarihi olarak kabul edilmiştir. Ancak 15.01.2019 tarihinde tebligatın açıldığına dair delil oluşturulmuş olup, bu kayıt alıcı tarafından tebligatın okunduğu tarih olarak değerlendirilmiştir. Bu bakımdan 20.01.2019 tarihinde tebligat yapılmış sayılsa da 15.01.2019 tarihinde nihai karardan başvurucunun haberdar olduğu kabul edilmiştir.

AYM tarafından usul kuralları uyarınca sürenin tebliğden itibaren işlemeye başladığı uygulamaların aksine bireysel başvuru yolunda başvuru süresinin ihlalin öğrenilmesi esasına bağlı olması nedeniyle e-tebligatın okunduğu tarihin bireysel başvuruda sürenin başlangıcı olarak kabul edildiği vurgulanmıştır.

Bazı hukukçular tarafından bu kararın elektronik tebligatta sürenin başlangıcı hususunda yeni bir tartışmaya neden olduğu yorumları yapılsa da AYM’nin kararında belirtmiş olduğu gibi e-tebligat yoluyla yapılan tebligatlarda tebliğ tarihinin beşinci günün sonu olduğu hususunda bir tartışma yoktur. Kararda tartışılan husus, bireysel başvuruda tebliğ tarihi değil de, öğrenme tarihi esas olduğundan nihai kararın ne zaman öğrenildiğidir. Ki e-tebligat’ın okunması ile öğrenmenin gerçekleştiği yorumu bu bakımından kanımca isabetlidir.

Kararın tamamına şu link’ten ulaşılabilir: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200304-10.pdf

İlgili Yazılar

30

Nis
İcra ve İflas Hukuku, Ticaret Hukuku

Çeklerin İbraz Süreleri ve Kambiyo Takipleri Hakkında Geçici Düzenleme Yapıldı

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanunun 15. maddesi ile 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a Geçici Madde 3 eklenmiştir. Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar hak kayıplarının önlenmesi için düzenlenen geçici maddenin detayları ise şu şekilde: İbraz […]

25

Nis
Medeni Usul Hukuku, Tebligat Hukuku

YİBBGK, Mernis Adresine Doğrudan Tebligat Çıkartılmasının Yeterli Olduğuna Karar Verdi

20 Nisan 2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete’de 2019/2 Esas, 2020/3 Karar ve 20.11.2020 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu yayınlandı. Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim  teri adresinin bu adresten farklı olması halinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2.[…]