25

Nis

YİBBGK, Mernis Adresine Doğrudan Tebligat Çıkartılmasının Yeterli Olduğuna Karar Verdi

20 Nisan 2021 tarihli ve 31460 sayılı Resmi Gazete’de 2019/2 Esas, 2020/3 Karar ve 20.11.2020 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu yayınlandı. Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim  teri adresinin bu adresten farklı olması halinde; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunu’nun 21/2. […]

05

Mar

AYM; Bireysel Başvuru İçin Sürenin Başlangıcını E-Tebligatın Okunduğu Gün Olarak Kabul Etti

04.03.2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de, Anayasa Mahkemesi’nin 2019/6266 başvuru numaralı ve 15.01.2020 tarihli kararı yayınlandı. Derece ve kademe hesabının önceki çalışma süreleri hesaba katılmadan yapılması nedeniyle eşitlik ilkesinin ihlal edildiğinin iddia edildiği başvuru, süre aşırı nedeniyle kabul edilemez bulundu. Yargılama sürecine ilişkin nihai karar olan Yargıtay ilamının başvurucunun avukatına e-tebligat yoluyla tebliğ edildiği somut olayda,[…]

28

Ara

Yargıtay 9. HD, E-Tebligatın Ne Zaman Yapılmış Sayılacağına Dair Kararını Ortadan Kaldırarak 03.12.2019 Tarihli Yeni Bir Karar Verdi

06.12.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği gereğince, Baro levhasına yazılı avukatlar da tebligatın elektronik olarak yapılması zorunlu olan tüzel ve gerçek kişiler arasında yer aldı. Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren elektronik tebligatın ne zaman yapılmış sayılacağı tartışma konusu oldu. Yönetmeliğin 9. maddesinin 6. fıkrasında yer alan “Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik[…]